Spółka tłumaczy, że strata wynika z niepieniężnych odpisów wartości m.in. nieruchomości handlowych w łącznej wysokości 186 mln euro (wobec 83,7 mln euro rok wcześniej) oraz kosztów finansowych netto w wysokości 39 mln euro (wobec 17 mln euro rok wcześniej).

Przychody z wynajmu wyniosły 23,70 mln euro wobec 23,10 mln euro rok wcześniej.

Całkowita wartość aktywów spadła do 586,00 mln euro w 2013 r. wobec 886,00 mln euro rok wcześniej, według informacji spółki w wyniku zmian w zasadach rachunkowych prezentacji spółek celowych (w efekcie zmian w zasadach IFRS) oraz wspomnianych wcześniej odpisów, podano także w raporcie.

Wartość aktywów netto na koniec 2013 r. wyniosła 274,00 mln euro wobec 459,00 mln euro rok wcześniej, w związku z odpisami wartości aktywów głównie w Serbii, Rumunii i Indiach.

Obecna pozycja gotówkowa wynosi 35,2 mln euro.

Grupa Plaza Centers jest deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych, działającym na obszarze rynków wschodzących. Plaza Centers jest spółką pośrednio zależną od Elbit Imaging Ltd., izraelskiej spółki publicznej, notowanej w Tel Awiwie i na Nasdaq. Plaza Centers jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.