"Wyżej wymieniona uchwała rady nadzorczej Budimeksu wejdzie w życie z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w 2014 roku oraz uzyskania przez Dariusza Blochera absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu w 2013 roku" – czytamy w komunikacie.

Blocher jest prezesem Budimeksu od września 2009 r.

Ponadto RN Budimeksu, na wniosek prezesa zarządu, powołała na okres wspólnej VIII kadencji obejmującej lata 2014, 2015 i 2016 zarząd spółki w składzie: Ignacio Botella Rodriguez - wiceprezes zarządu, Andrzej Artur Czynczyk - członek zarządu, Jacek Daniewski - członek zarządu, Henryk Urbański - członek zarządu, Marcin Węgłowski - członek zarządu, podano w odrębnym komunikacie.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do Grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości, Budimex Danwood oraz Mostostal Kraków.