Saldo wpłat i wypłat dla 845 funduszy krajowych TFI, uwzględniające konwersje, wyniosło w marcu zaledwie 5 mln zł.

Dodatni bilans sprzedaży to zasługa funduszy detalicznych, które co prawda pozyskały ponad 0,1 mld zł, jednak był to najsłabszy wynik od 17 miesięcy, podały Analizy Online.

"Niechęć do ryzyka wywołana widmem konfliktu zbrojnego w największym stopniu dotknęła funduszy, które lokują część aktywów na rynku akcji. W przypadku produktów akcyjnych saldo wpłat i wypłat wyniosło aż -1,2 mld zł. To najgorszy wynik od sierpnia 2011 roku, jednego z najgorszych miesięcy dla inwestorów giełdowych, kiedy indeksy straciły po kilkanaście procent swej wartości" – czytamy w raporcie.

W marcu w największym stopniu ucierpiały fundusze akcji polskich o uniwersalnej strategii, z których klienci wypłacili netto blisko 690 mln zł oraz akcji małych i średnich spółek, których bilans sprzedaży wyniósł prawie 520 mln zł.

>>> Czytaj też: Marcowy ranking TFI: Rosja pustoszy portfele, Turcja daje zarobić

Spadki na giełdzie przyczyniły się za to do wzrostu zainteresowania funduszami typu short, które pozyskały blisko 20 mln zł, najwięcej od sierpnia 2011 roku.

"Po 9 udanych miesiącach, ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowały także fundusze mieszane, obejmujące między innymi produkty aktywnej alokacji, zrównoważone oraz stabilnego wzrostu. Odpływ kapitału dotknął 3/4 rozwiązań, a łączny bilans sprzedaży wyniósł ponad -0,3 mld zł" – podano także.

Do funduszy gotówkowych i pieniężnych klienci wpłacili łącznie ponad 0,5 mld zł netto. Niewiele mniej pozyskały fundusze dłużne. Z raportu wynika, że podobnie jak w poprzednich miesiącach, klienci nadal wycofywali środki z produktów o uniwersalnej strategii oraz papierów skarbowych, natomiast chętnie nabywali jednostki rozwiązań inwestujących w dług korporacyjny, czy to polski (+385 mln zł), czy zagraniczny (blisko +200 mln zł).

Również fundusze ochrony kapitału zakończyły miesiąc z dodatnim saldem wpłat i wypłat, najwyższym od blisko 3 lat, ale jest to zasługa zaledwie jednego funduszu z oferty Quercus TFI, który służy ochronie środków w okresie podwyższonej zmienności.

Wysoki bilans sprzedaży odnotowały także fundusze absolutnej stopy zwrotu, które pozyskały ponad 360 mln zł. To głównie zasługa udanej emisji certyfikatów PKO Strategii Obligacyjnych FIZ, do którego klienci wpłacili 386 mln zł.

Niechęć inwestorów do ryzyka oraz rosnące ceny złota (z niewielką korektą w drugiej połowie miesiąca) przyczyniły się do powrotu klientów do tej klasy aktywów. W marcu do funduszy surowcowych wpłacili łącznie 60 mln zł, przy czym 2/3 nowych środków trafiło do Investor Gold Otwarty (Investor SFIO).

Marcowy bilans sprzedaży funduszy zamkniętych to prawie 200 mln zł.

W sumie w trzy miesiące tego roku na rachunki funduszy wpłynęło +2,2 mld zł nowych środków, w tym najwięcej do funduszy gotówkowych +1,5 mld zł.