„(…) zarząd Colian, nie wcześniej niż po upływie 11 miesięcy od dnia zawarcia (…) umowy o objęcie warrantów subskrypcyjnych, (…) nie później niż w dniu 31 maja 2015 r., podejmie uchwałę w przedmiocie emisji, w ramach kapitału docelowego (…) 49.444.309 nieuprzywilejowanych akcji Colian (…) i łącznej cenie emisyjnej 106.305.264,35 złotych (…)" – czytamy w komunikacie.

W połowie marca Ipopema 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wezwał Colian do kupna od Funduszu wszystkich należących do niego 19,32 tys. udziałów w Firmie Cukierniczej Solidarność.

Colian Sweet, spółka zależna od Colian, podpisała w kwietniu 2013 r. ostateczną umowę ze Spółdzielnią Pracy Przemysłu Spożywczego Solidarność dotyczącą sprzedaży 21.830 udziałów stanowiących 99% kapitału zakładowego FC Solidarność za 208 mln zł. Transakcja była finalizowana ze środków własnych Colian Sweet w kwocie 140 mln zł (zapewnionych przez Colian i Ipopema 21 FIZ) oraz kredytu inwestycyjnego w kwocie 68 mln zł zaciągniętego w BRE Banku.

Colian S.A. specjalizuje się w produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży artykułów spożywczych. Jej spółki zależne to: Jutrzenka Colian (dywizje: słodyczy, kulinariów - tj. przypraw, bakalii, oraz napojów) oraz Colian Logistic. W 2012 r. Colian odnotował 634,42 mln zł skonsolidowanych przychodów.