Ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom to 196,02 tys. dla indywidualnych i 4.567,51 tys. dla instytucjonalnych. Wartość oferty wyniosła 209,6 mln zł, przy kursie odniesienia 44 zł. Wcześniej cenę maksymalną w ofercie ustalono na 53 zł.

Oferującym jest Banco Espirito Santo de Investimento, Oddział w Polsce.

Prime Car Management jest jednostką dominująca grupy kapitałowej działającej na rynku flotowym pod marką Masterlease. Spółka prowadzi działalność w zakresie leasingu pojazdów i zarządzania flotą. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą także spółki: Futura Leasing, Masterlease oraz Futura Prime.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management (CFM). Grupa podaje, że pod względem liczebności floty pojazdów jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe.