Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu bieżącego roku wzrosło o 4,8 proc. rok do roku, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,5 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,2 proc. i wyniosło 4 017,75 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym i wyniosło 5 515,4 tys. osób, podał GUS.

>>> Polecamy: Oto 10 zawodów, w których najłatwiej jest zostać bezrobotnym fachowcem

Dane GUS są zbieżne z przewidywaniami ekonomistów. Piętnastu analityków ankietowanych przez agencję ISBnews prognozowało, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 3,6-4,6 proc. rok do roku. Średnia prognoza wynosiła 3,99 proc. wzrostu rok do roku (wobec 4 proc. wzrostu w lutym).

Reklama

Analitycy oczekiwali też, że wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach wyniósł 0,1-0,4 proc. rok do roku w marcu, przy średniej na poziomie 0,37 proc. (wobec wzrostu o 0,2 proc. rok do roku w lutym tego roku).

W najbliższych sześciu latach liczba pracowników zwiększy się o 185 tys. 8 na 10 zawodów, w których liczba miejsc pracy wzrośnie, nie będzie wymagało skończonych studiów. Czy za 6 lat zniknie problem bezrobocia? Zobacz, jak będzie wyglądał rynek pracy w 2020 roku