W pozostałych państwach ryzykiem, które może, ale nie musi się zmaterializować jest gwałtowne wycofanie się inwestorów portfelowych. Całe szczęście wśród zagrożonych krajów nie jest wymieniana Polska.

2,3 proc. – o tyle mają w tym roku urosnąć gospodarki państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowowschodniej (ang. CESEE – Central, Eastern, and Southeastern Europe). Średnia nie uwzględnia dwóch największych gospodarek – Rosji i Turcji. Takie szacunki przynosi najnowszy regionalny raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Warto zauważyć, że to wzrost niemal dwukrotnie wyższy niż w zeszłorocznym raporcie. Wtedy szacowano go na 1,2 proc.

Największymi niewiadomymi są właśnie Rosja i Turcja. MFW pisze lakonicznie, że „pogarszające się perspektywy wzrostu gospodarczego i inwestycji w Rosji mogą być dalej utrudniane przez napięcia geopolityczne”. Autorzy zwracają uwagę, że ostatni spadek wartości rubla był spowodowany nie tylko owymi napięciami, ale też przyśpieszoną redukcją interwencji walutowych banku centralnego, która jest konieczna do przyjęcia strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w 2015 roku.

>>> Czytaj cały tekst na obserwatorfinansowy.pl