Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zarekomenduje akcjonariuszom przekazanie części zysku netto za rok 2013 na wypłatę dywidendy w wysokości 0,05 zł na jedną akcję, podała spółka.

Pozostała część zysku netto za rok 2013 ma trafić na kapitał zapasowy.

Vindexus odnotował 9,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 7,35 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2013 r. wyniósł 1,24 mln zł wobec 0,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Przychody Grupy w 2012 r. wyniosły 31,8 mln zł, a zysk netto 7,5 mln zł. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.