"Spółka realizuje decydującą fazę akwizycji podmiotu z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Firma ta dostarcza kontent muzyczny do 45 operatorów komórkowych w 22 krajach MENA, obejmujących 250 mln abonentów. Przychody kształtują się na poziomie 75 mln zł, a zysk netto 8 mln zł. Oprócz podwojenia obecnych wyników, akwizycja otwiera wyjątkowe możliwości sprzedaży dla trzech głównych grup produktowych spółki na dynamicznie rosnących rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki" - czytamy w komunikacie.

Wind Mobile, wiodący dostawca rozwiązań mobilnych w Polsce, sfinalizował wcześniej przejęcie Software Mind. Nowa oferta produktowa adresuje teraz trzy najbardziej atrakcyjne potrzeby nowoczesnych konsumentów - mobilną rozrywkę, mobilne finanse oraz sektor hotelarski, podkreślono również.

"Sprzedaż rozwijana będzie przede wszystkim na rynkach zagranicznych, a sfinalizowanie akwizycji podmiotu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich podwoi wyniki oraz otworzy wyjątkowe możliwości komercjalizacji w regionie MENA" - podano również.

Prognozy zakładają realizację skonsolidowanych przychodów za rok 2014 na poziomie 61,2 mln zł oraz EBITDA 14,8 mln zł.

Wind Mobile jest notowanym na NewConnect integratorem i dostawcą autorskich rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających operatorom mobilnym oferowanie nowoczesnych usług i generowanie dodatkowych przychodów. Użytkownicy telefonów komórkowych z technologią i produktami Wind Mobile spotykają się każdego dnia.

Firma znana jest dzięki Platformie RBT, oferującej popularne halodzwonki, dostarcza również takie rozwiązania mobilne jak: reklaMÓWKA - mobilna reklama, VAS Force, Mobile Ad Server, Voice Courier, Smart Apps, USSD Gateway, IVR/ITR, Call Completion, Voice Mailing, Recommendations oraz wiele innych.

Do grona klientów Wind Mobile należą wszyscy najwięksi komórkowi operatorzy w Polsce: T-Mobile Polska, Orange Polska, Polkomtel (Plus), P4 (Play) oraz Cyfrowy Polsat, a także operator Nova z Islandii.