Wynik z tytułu odsetek wyniósł 234,90 mln zł wobec 261,15 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 92,47 mln zł wobec 99,17 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 31,92 mld zł na koniec I kw. 2014 r. wobec 33,00 mld na koniec 2013 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2014 r. wyniósł 24,26 mln zł wobec 39,16 mln zł zysku rok wcześniej.