Zysk operacyjny wyniósł 4,32 mln zł wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,18 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 8,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 1,16 mln zł wobec 0,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Przychody Grupy w 2012 r. wyniosły 31,8 mln zł, a zysk netto 7,5 mln zł. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.