Dzień nabycia prawa do dywidendy ustalono na 22 lipca 2014 roku, a datę wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2014 roku.

Jednocześnie zdecydowano o przeznaczeniu na kapitał zapasowy kwoty 3,81 mln zł.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.