W połowie marca Tele-Polska Holding (TPH) zawiesił ofertę akcji serii E z powodu znaczącej niestabilności na rynku kapitałowym, odwrotu inwestorów instytucjonalnych od małych i średnich spółek oraz wstrzymania przez nich decyzji inwestycyjnych, spowodowanych sytuacją polityczną w regionie. W ocenie TPH, czynniki te miały bezpośrednie i negatywne przełożenie na możliwość uplasowania emisji akcji serii E w wymiarze oczekiwanym przez zarząd.

Wcześniej cenę emisyjną akcji serii E ustalono na poziomie 2,15 zł (wobec przedziału cenowego ustalonego na 2,15-2,99 zł). Spółka zapowiadała ofertę 10 mln akcji.

Wpływy z emisji grupa telekomunikacyjna zamierzała przeznaczyć na rozwój bazy abonenckiej, czyli przede wszystkim akwizycję klientów indywidualnych, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz stworzenie centrum przetwarzania danych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Prospekt emisyjny spółki został zaakceptowany 17 września 2013 r. Pierwotnie budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych miała rozpocząć się 12 listopada 2013 r.

W 2013 roku Grupa Kapitałowa TPH osiągnęła ponad 210 mln zł przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych, wynik EBITDA na poziomie 14,9 mln zł oraz zysk netto w wysokości 7,77 mln zł. był to kolejny rok, kiedy to grupa z nadwyżką zrealizowała prognozy finansowe. Wzrost wyniku związany był z dynamicznym rozwojem segmentu detalicznego zarówno w zakresie klientów indywidualnych, jak i biznesu.

Reklama

W skład Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding wchodzi siedem firm (Tele-Polska Holding S.A., e-Telko Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o.. DiD Sp. z o.o., TelePolska Sp. z o.o., Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o., Mail-box Sp. z o.o.), świadczących pełen zakres usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym, biznesowym, instytucjom publicznym oraz operatorom telekomunikacyjnym.

>>>> Tele-Polska Holding wypracowała 44 proc. prognozowanego na 2014 r. zysku w I kw.