Podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy GPW na nowego prezesa warszawskiej giełdy wybrano Pawła Tamborskiego.

Były wiceminister skarbu zastąpi na tym stanowisku ustępującego Adama Maciejewskiego, który będzie szefem GPW do 15 lipca, kiedy walne zgromadzenie akcjonariuszy zostanie zakończone.

Paweł Tamborski będzie mógł zostać szefem GPW dopiero po otrzymaniu odpowiedniej zgody od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Reklama

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wystąpiło także do KNF z odpowiednim wnioskiem.

>>> Zobacz przebieg walnego zgromadzenia akcjonariuszy GPW

O stanowisko szefa giełdy ubiegał się także obecny prezes GPW, Adam Maciejewski.

Wybór Pawła Tamborskiego nie jest dla zaskoczeniem. 6 czerwca tego roku Tamborski, aby kandydować na szefa GPW, złożył rezygnację ze stanowiska wiceministra skarbu.
- Cieszę się, że osoba o tak dużym autorytecie wśród uczestników rynku zgodziła się podjąć wyzwanie, jakim jest kierowanie największą giełdą w naszej części Europy – komentował wówczas Włodzimierz Karpiński, wiceminister Skarbu Państwa.

Pierwszy prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Wiesław Rozłucki uważa, że Paweł Tamborski to odpowiednia osoba na stanowisko szefa warszawskiego parkietu. Pierwszy szef GPW podkreśla, że prawie cała kariera Pawła Tamborskiego była związana z rynkiem kapitałowym, w biurach maklerskich i bankach. Szef Rady GPW liczy, że kandydatura Pawła Tamborskiego zyska szybką akceptację Komisji Nadzoru finansowego.

Chociaż styl sprawowania starego i nowego prezesa giełdy mogą się różnić, to według prezesa rady, Wiesława Rozłuckiego ich cele są takie same. Należą do nich zwiększenie i dywersyfikacja przychodów czy umiędzynarodowienie warszawskiego rynku.

Życiorys

Paweł Tamborski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1999-2007 był członkiem zarządu UniCredit CAIB Poland, odpowiedzialnym za rynki kapitałowe. Przez kolejne dwa lata (2008-2010) dyrektor zarządzający w UniCredit CAIB Securities w Wielkiej Brytanii. Tamborski odpowiadał tam za operacje banku w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2010 roku został szefem oddziału bankowości inwestycyjnej w Wood & Company Financial Services.

W styczniu 2012 roku rozpoczyna pracę jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Był odpowiedzialny za m.in. debiuty ZE PAK, PHN oraz Energii. Współtwórca programu Inwestycje Polskie. 6 czerwca 2014 r. zrezygnował ze stanowiska wiceministra skarbu, aby móc kandydować na szefa GPW.