Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

SKOK

Wynik finansowy netto sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) poprawił się i wyniósł -8,53 mln zł w I kw. 2014 r. wobec -113,27 mln zł rok wcześniej, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). >>>>

Grupy PKN Orlen, Unipetrol

Należący do Grupy PKN Orlen Unipetrol zaakceptował ofertę włoskiego koncernu ENI dotyczącą nabycia akcji Česká Rafinérská, stanowiących 32,445% kapitału zakładowego tej spółki. Łączna kwota transakcji szacowana jest na 30 mln euro, podał Orlen.>>>>

TPH

Zarząd GPW dopuścił akcje serii A-E spółki Tele-Polska Holding do obrotu na rynku głównym od poniedziałku, 7 lipca, podała giełda. >>>>

Kompania Węglowa

Kompania Węglowa podpisała wstępne porozumienie z gwarantami programu obligacji w sprawie wykonywania zobowiązań spółki, rolowania obligacji oraz emisji obligacji nowej serii, związanej z planowaną przez Kompanię restrukturyzacją zadłużenia finansowego, poinformował prezes Mirosław Taras. Według niego, Kompania oddaliła dzięki temu ryzyko upadłości.>>>>

Polimex-Mostostal

Wierzyciele Polimeksu-Mostostal zgodzi się na przesunięcie terminu płatności odsetek i roszczeń z tytułu gwarancji bankowych na 18 lipca z 3 lipca, podała spółka. >>>>

Akcjonariusze Polimeksu-Mostostal zdecydują o emisji od 1 do 3,1 mld akcji serii R z wyłączeniem prawa poboru, wynika z projektów uchwał na NWZ zwołane na 31 lipca. Celem spółki jest skonwertowanie minimum 470 mln zł długu na akcje. NWZ wyrazi także zgodę na emisje obligacji o wartości nominalnej 85,0 mln zł. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie mniejszą niż 4 grosze oraz nie większą niż 124.000.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 3.100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 4 grosze każda. Akcje serii R będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach ofert prywatnych skierowanych przez zarząd spółki do potencjalnych subskrybentów, w szczególności do wierzycieli spółki będących stronami zawartej ze spółką umowy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego, z zastrzeżeniem, że akcje serii R zostaną zaoferowane do objęcia mniej niż 150 podmiotom" - czytamy w projektach uchwał.

Alumetal

Alumetal ustalił cenę emisyjną na 35 zł za akcję, podała spółka. Sprzedający zdecydował także o zaoferowaniu wszystkich dodatkowych akcji i ostatecznie do obrotu trafi 8,38 mln walorów. Oznacza to, że wartość emisji sięgnie 293 mln zł.>>>>

Dom Development

Dom Development sprzedał 463 mieszkania netto w II kw. 2014 r., co oznacza wzrost o 20% r/r (i o 16% wobec poprzedniego kwartału), podała spółka. W całym I półroczu Dom Development zwiększył sprzedaż o 19% r/r do 863 lokali netto. Spółka podkreśla, że obecna sprzedaż osiąga poziom szczytu hossy z 2007 r.

Hawe

W związku z tym, że Marek Falenta publicznie poinformował o planach przeprowadzenia sprzedaży posiadanych akcji Hawe, zarząd spółki deklaruje, że jest gotowy do wsparcia ewentualnej transakcji i procesów, które mogą do niej doprowadzić, poinformował prezes Hawe Krzysztof Witoń. >>>>

Ronson

Ronson Development sprzedał 416 mieszkań netto w pierwszym półroczu 2014 r., co oznaczało wzrost o 41% r/r. W samym II kw. 2014 r. deweloper podpisał umowy dotyczące 210 mieszkań wobec 163 mieszkań sprzedanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, podała spółka. "Wzrost sprzedaży mieszkań w pierwszym półroczu 2014 r. w porównaniu z dotychczas rekordowym pierwszym półroczem 2013 r. na poziomie 41% jest dowodem na to, że oferta Ronsona spotyka się z dużym zainteresowaniem wśród klientów. Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest korzystna, klienci chętnie kupują nowe mieszkania. W związku z tym w drugim półroczu zamierzamy uruchomić kolejne projekty, w tym przede wszystkim kolejne dwie nowe lokalizacje w Warszawie tj. przy ulicy Jaśminowej oraz przy ulicy Skierniewickiej, jak również trzeci etap projektu Espresso (również w Warszawie) oraz nową inwestycję przy ulicy Kościelnej w Poznaniu na Jeżycach" - powiedział dyrektor finansowy Ronson Development Tomasz Łapiński, cytowany w komunikacie.

Grupa Robyg

Grupa Robyg chce w tym roku nabyć działki w Warszawie pod inwestycje na łącznie 3 tys. mieszkań, co wraz z dotychczasowym bankiem ziemi pozwoli Grupie w przyszłości na zwiększenie rocznej sprzedaży docelowo do 2,5 tys. mieszkań, poinformował agencję ISBnews przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson. >>>>

Grupa Robyg celuje w maksymalizację przepływów operacyjnych i zwiększanie marży brutto na poszczególnych projektach mieszkaniowych, poinformował agencję ISBnews przewodniczący rady nadzorczej grupy Oscar Kazanelson. >>>>

Wojas

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez grupę Wojas wyniosła 17,7 mln zł w czerwcu i była wyższa o 15,3% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>

Capital Park

Capital Park dokona w wynikach za II kw. rewaluacji ukończonego właśnie warszawskiego biurowca Eurocentrum i nie wyklucza jego sprzedaży w przyszłości, poinformował agencję ISBnews członek zarządu Marcin Juszczyk. "Przeprowadzamy aktualizację w wynikach za II kw. wyceny Eurocentrum Office Complex, dla którego otrzymaliśmy pod koniec maja pozwolenie na użytkowanie. Obiekt nie jest jeszcze w pełni wynajęty, więc możemy w związku z tym pozostawić sobie pewien margines w wycenie" – powiedział ISBnews Juszczyk podczas Capital Park Investor Day. "Nie planowaliśmy sprzedaży tego obiektu wcześniej, ale budzi spore zainteresowanie inwestorów, dlatego nie wykluczamy tego w przyszłości" – dodał członek zarządu grupy.

Capital Park chce w wakacje sfinalizować przejęcie portfela sklepów sieci spożywczej, poinformował agencję ISBnews członek zarządu grupy Marcin Juszczyk. "Przeprowadziliśmy już due diligence portfela sklepów sieci spożywczej, jesteśmy w trakcie negocjacji. Liczę na finalizację w wakacje" – powiedział ISBnews Juszczyk podczas Capital Park Investor Day. Dodał, że grupa podpisała kolejną umowę przedwstępną dotyczącą nabycia projektu convenience center w Toruniu i trwa obecnie jego due diligence. Ponadto grupa ma term sheet na przebudowę centrów handlowych pierwszej generacji w Gdańsku i Swarzędzu (w obu przypadkach trwa analiza opłacalności modernizacji). W kwestii utworzenia kolejnego funduszu zamkniętego (FIZ) grupującego aktywa nieruchomościowe członek zarządu Capital Park wskazał, że grupa liczy na uruchomienie FIZ w II półroczu tego roku, ale zależy to od finalizacji akwizycji i refinansowania obecnych aktywów, które miałyby wejść do portfela tego funduszu.

Altus TFI

Altus TFI przydzielił 1,5 mln akci serii F w transzy detalicznej, w której złożono zapisy na blisko 11 mln akcji. Stopa redukcji wyniosła 86,363%, podała spółka. W transzy instytucjonalnej przydzielono 16,88 mln akcji. >>>>

Marvipol

Grupa Marvipol zawarła 400 umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych w I półroczu 2014 r., co oznacza wzrost o blisko 100% r/r. Motorem napędowym sprzedaży Grupy jest jej najnowsza inwestycja – Central Park Ursynów, gdzie w ciągu 6 miesięcy wprowadzenia inwestycji do sprzedaży podpisano 232 umowy (połowa lokali mieszkalnych i usługowych w I etapie), podała spółka. "Jesteśmy usatysfakcjonowani osiągniętym w I półroczu wynikiem sprzedaży. Cieszy nas nie tylko rosnący wolumen, ale i konsekwentnie coraz atrakcyjniejsze średnie ceny transakcyjne. Zgodnie z przyjętym na 2014 r. planem chcemy zamknąć rok z rekordowym wynikiem co najmniej 650 zakontraktowanych mieszkań i lokali użytkowych, osiągając satysfakcjonującą marżę. Wyniki osiągnięte w minionym półroczu już dziś pozwalają nam sądzić, że zakładany cel sprzedażowy zostanie osiągnięty z nawiązką, w związku z powyższym w drugim półroczu będziemy koncentrować się przede wszystkim na osiągnięciu optymalnej zyskowności sprzedaży" – powiedział prezes Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.

PGE

PGE GiEK wmurowaniem kamienia węgielnego rozpoczęła oficjalnie budowę Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki na blokach 4 – 6 w Elektrowni Turów, podała spółka. Wykonawcą wartej ponad 500 mln zł netto inwestycji jest konsorcjum firm Babcock Noell i Bilfinger Infrastructure. "Dzięki budowie instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Turów, aktywa wytwórcze oddziału spełnią wymogi dyrektywy o emisjach przesyłowych (IED) – jednego z najistotniejszych unijnych aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska. Wykorzystanie technologii mokrego odsiarczania na blokach 4-6 pozwoli obniżyć emisję SO2 do poziomu poniżej 200mg/nm3usr. Dodatkową korzyścią z zastosowanej technologii będzie obniżenie emisji pyłu do atmosfery. (...) Na realizację inwestycji spółka pozyskała ponad 244 mln zł środków z funduszy pomocowych" - głosi komunikat.

Mirbud

Inwestorzy złożyli zapisy na łącznie 254.000 sztuk 3-letnich obligacji Mirbudu, o łącznej wartości nominalnej 25.400.000 zł, podała spółka. Mirbud planował sprzedać papiery o wartości do 50 mln zł, ale ponieważ osiągnięty został próg emisji, postanowił przyjąć oferty. "W związku z tym zarząd emitenta w dniu 3 lipca 2014r. podjął uchwałę nr VII/2014 o przyjęciu ofert nabycia obligacji serii A i przydziale obligacji serii A" - czytamy w komunikacie.Spółka poinformowała też, że łączna wartość zobowiązań na 31 marca 2014 t. wynosiła 309,0 mln zł.

MOL

INA-Industrija nafte, spółka zależna MOL, i Edison International rozpoczęły produkcję gazu na Polu Izabela w północnej części Morza Adriatyckiego, podał MOL. >>>>

Echo

Dellia Investments, spółka zależna Echo Investment, podpisała z Banco Financiero y de Ahorros ostateczną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków położonych w Warszawie za 42 mln euro (174,45 mln zł), podała spółka. Działka o powierzchni ok. 4,4 hektara znajdującą się w centrum Warszawy, między ulicami Grzybowską, Wronią, Chłodną i Krochmalną stanowi teren dawnych Browarów Warszawskich. Echo chce tam zainwestować w projekty deweloperskie ok. 1 mld zł w ciągu 5-7 lat. Nabycie aktywów zostało sfinansowane z kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Echo, podano również.

Action

Action wyemitował 3-letnie obligacje kuponowe o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. >>>>