Ghelamco Invest rozpoczęło wczoraj ofertę publiczną obligacji serii PC o wartości nominalnej 100 tys. zł każda, emitowanych w ramach III publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 200 mln zł, podała spółka.

"Oferta przeprowadzana jest na terytorium Polski i skierowana została wyłącznie do inwestorów określonych w art. 7 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), tj. do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o łącznej wartości co najmniej 500.000 zł" - czytamy w komunikacie.

"Inwestorzy spełniający wyżej wskazane kryteria, zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji na temat Oferty, Obligacji oraz Spółki, proszeni są o kontakt mailowy (emisje@pekao.com.pl) z Bankiem Pekao S.A. (agent emisji), najpóźniej do dnia 10 lipca 2014 r." - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Zapaliła się budowa biurowca Warsaw Spire

III publiczny program emisji obligacji spółki przewiduje emisję papierów o maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji do 200.000.000 zł, zabezpieczonych poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited.

W związku z ofertą nie będzie wymagane udostępnienie do publicznej wiadomości, i nie zostanie udostępniony, prospekt emisyjny ani memorandum
informacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r . o ofercie publicznej, podano także.

Ghelamco Poland to jeden z wiodących deweloperów i generalnych wykonawców działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych oraz lider zrównoważonego budownictwa w Polsce. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni biurowych i magazynowych.