– Giełda Papierów Wartościowych (GPW) będzie rekomendować akcjonariuszom nowe terminy dywidendy: 7 sierpnia jako dzień dywidendy oraz 26 sierpnia jako dzień wypłaty dywidendy, podała spółka.

Zarząd giełdy uzasadnia zmianę ogłoszeniem przerwy w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz z uwagi na obowiązujące w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych procedury związane z wypłatą dywidendy.

Akcjonariusze GPW zdecydują o przeznaczeniu kwoty 50,36 mln zł, czyli 1,2 zł na akcję, z zysku za 2013 rok na wypłatę dywidendy.

W 2013 r. akcjonariusze Giełdy podjęli uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 32,74 mln zł, tj. 0,78 zł na jedną akcję.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie.

>>> Czytaj też:Inflacja wciąż na niskim poziomie. W czerwcu wyniosła 1,0 proc.