- Wzrost zadłużenia w maju 2014 r. był głównie związany z finansowaniem potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (2,5 mld zł) oraz zmianą stanu środków na rachunkach budżetowych (wzrost o 2,9 mld zł). Spadek zadłużenia od końca 2013 r. wynikał z umorzenia obligacji skarbowych ww lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego - czytamy w komunikacie.

Po wyłączeniu efektu umorzenia tych papierów zadłużenie SP wzrosło od początku 2014 r. o 36.536,3 mln zł (o 4,4 proc.), co wynikało głównie z finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (27,0 mld zł) i zmian stanu środków na rachunkach budżetowych (wzrost o 6,1 mld zł), podano także.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec maja br. 484,01 mld zł i wzrosło o 1,3 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca (i spadło o 17,2 proc. od początku br.).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 260,36 mld zł, czyli było o 1,1 proc. niższe niż miesiąc wcześniej (ale wzrosło o 2,6 proc. od pocz. r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w maju, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 462,87 mld zł i wzrosło o 1,2 proc. m/m (ale spadło o 18,2 proc. od pocz. r.).