PZU uzyskało zgodę Banku Litwy na nabycie akcji Lietuvos Draudimas AB, poinformował polski ubezpieczyciel.

"Nabycie akcji Lietuvos Draudimas AB na podstawie umowy sprzedaży akcji nr 1 jest nadal uzależnione od spełnienia się ostatniego warunku zawieszającego, tj. uzyskania zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub litewskiego organu antymonopolowego (w zależności od tego, który z organów będzie właściwy w sprawie), łącznie z oświadczeniem o braku zastrzeżeń; zgoda antymonopolowa powinna być bezwarunkowa lub zawierać warunki akceptowalne dla PZU SA" - podało PZU.

Grupa PZU informowała w drugiej połowie kwietnia, że podpisała z Royal & Sun Alliance Insurance plc umowy zakupu trzech ubezpieczycieli działających w krajach bałtyckich za łączną kwotę 258 mln euro, podała spółka. Grupa ma zapłacić ok. 180 mln euro za Lietuvos Draudimas AB, ok. 48 mln euro za AAS Balta i ok. 30 mln euro za estoński oddział Codan Forsikring A/S.

Na początku lipca PZU uzyskało wszystkie niezbędne zgody i zamknęło transakcję nabycia akcji AAS Balta, lidera łotewskiego rynku ubezpieczeniowego.

Składka przypisana brutto Grupy PZU sięgnęła 16.480,00 mln zł w 2013 r. wobec 16.243,13 mln zł rok wcześniej.

>>> Czytaj też: PZU ma zgodę ukraińskiego organu antymonopolowego na zakup spółek od RSA