Ukraińska instytucja zgodziła się także na nabycie przez polskiego ubezpieczyciela akcji AAS Balta, co stanowiło ostatni warunek zawieszający umowy oraz akcji Lietuvos Draudimas i estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S, co stanowiło jedne z warunków zawieszających umów nabycia, podało PZU.

"Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 r. powziął informację o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zawartej 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka Brytania jako sprzedawcą i PZU SA jako kupującym, tj. uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego" - głosi pierwszy komunikat.

Nabycie Akcji Link4 zgodnie z postanowieniami umowy jest nadal uzależnione od spełnienia się pozostałych warunków zawieszających, tj.: (i) uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na transakcję objętą umową sprzedaży akcji; (ii) uzyskania zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w zależności który z organów będzie właściwy w sprawie); (iii) uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na spłatę podporządkowanej umowy pożyczki pomiędzy InTouch Insurance Group B.V. a Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 4 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami, podano również.

>>> Czytaj też: PZU ma zgodę łotewskiej Komisji Finansowej na zakup AAS Balta

Ziszczenie się warunków zawieszających powinno nastąpić do 17 stycznia 2015 r., inaczej umowa sprzedaży akcji ulegnie rozwiązaniu.

Jednocześnie PZU poinformowało o spełnieniu się warunków zawieszających wynikających z umowy nabycia akcji w spółce AAS Balta i Lietuvos Draudimas AB oraz nabycia aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S.

"Zarząd PZU SA powziął informację o spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji AAS Balta zawartej w dniu 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka Brytania jako sprzedawcą i PZU SA jako kupującym, tj. uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego." - czytamy w drugim komunikacie.

Warunek zawieszający nabycia Akcji AAS Balta w postaci zgody antymonopolowej łotewskiego organu antymonopolowego ziścił się w dniu 3 czerwca 2014 r. Warunek zawieszający nabycia akcji AAS Balta w postaci uzyskania decyzji Komisji Finansowej i Rynków Kapitałowych Republiki Łotewskiej na nabycie akcji ziścił się 10 czerwca 2014 r. W związku z tym, że spełniły się wszystkie warunki zawieszające nabycia Akcji AAS Balta, określone w umowie sprzedaży zamknięcie transakcji nastąpi 30 czerwca 2014 r., podano również.

Zarząd PZU powziął także informację o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji Lietuvos Draudimas AB od RSA, w postaci uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego.

"Nabycie akcji Lietuvos Draudimas AB jest nadal uzależnione od spełnienia się pozostałych warunków zawieszających, tj.: (i) uzyskania decyzji Banku Litwy zgodnie z właściwymi przepisami prawa litewskiego; oraz (ii) uzyskania zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub litewskiego organu antymonopolowego (w zależności który z organów będzie właściwy w sprawie)" - głosi komunikat.

Wreszcie, zarząd PZU powziął informację o spełnieniu się warunku zawieszającego określonego w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa, dotyczącej nabycia aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S przez PZU Lietuva z PZU SA jako gwarantem kupującego, tj. uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego.

Obok przedsiębiorstwa, PZU Lietuva nabędzie również zbiór wszystkich umów ubezpieczeniowych podpisanych lub przejętych przez Codan Forsikring A/S w dacie zamknięcia transakcji, przy czym przeniesienie tych umów ubezpieczeniowych jest uzależnione od spełnienia się następujących warunków zawieszających: (i) zamknięcia sprzedaży przedsiębiorstwa; oraz (ii) uzyskania zgody duńskiej komisji nadzoru finansowego na przeniesienie zbioru tych umów ubezpieczeniowych, podano również.

Grupa PZU informowała w drugiej połowie kwietnia, że podpisała z Royal & Sun Alliance Insurance plc umowy zakupu trzech ubezpieczycieli działających w krajach bałtyckich za łączną kwotę 258 mln euro, podała spółka. Grupa ma zapłacić ok. 180 mln euro za Lietuvos Draudimas AB, ok. 48 mln euro za AAS Balta i ok. 30 mln euro za estoński oddział Codan Forsikring A/S.

>>> Czytaj też: Akcjonariusze PZU zdecydują 17 VI o wypłacie 54 zł dywidendy na akcję