Ukraińska instytucja zgodziła się także na nabycie przez polskiego ubezpieczyciela akcji AAS Balta, co stanowiło ostatni warunek zawieszający umowy oraz akcji Lietuvos Draudimas i estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S, co stanowiło jedne z warunków zawieszających umów nabycia, podało PZU.

"Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 r. powziął informację o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zawartej 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka Brytania jako sprzedawcą i PZU SA jako kupującym, tj. uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego" - głosi pierwszy komunikat.

Nabycie Akcji Link4 zgodnie z postanowieniami umowy jest nadal uzależnione od spełnienia się pozostałych warunków zawieszających, tj.: (i) uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na transakcję objętą umową sprzedaży akcji; (ii) uzyskania zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w zależności który z organów będzie właściwy w sprawie); (iii) uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na spłatę podporządkowanej umowy pożyczki pomiędzy InTouch Insurance Group B.V. a Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 4 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami, podano również.

>>> Czytaj też: PZU ma zgodę łotewskiej Komisji Finansowej na zakup AAS Balta

Ziszczenie się warunków zawieszających powinno nastąpić do 17 stycznia 2015 r., inaczej umowa sprzedaży akcji ulegnie rozwiązaniu.

Reklama

Jednocześnie PZU poinformowało o spełnieniu się warunków zawieszających wynikających z umowy nabycia akcji w spółce AAS Balta i Lietuvos Draudimas AB oraz nabycia aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S.

"Zarząd PZU SA powziął informację o spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji AAS Balta zawartej w dniu 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka Brytania jako sprzedawcą i PZU SA jako kupującym, tj. uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego." - czytamy w drugim komunikacie.

Warunek zawieszający nabycia Akcji AAS Balta w postaci zgody antymonopolowej łotewskiego organu antymonopolowego ziścił się w dniu 3 czerwca 2014 r. Warunek zawieszający nabycia akcji AAS Balta w postaci uzyskania decyzji Komisji Finansowej i Rynków Kapitałowych Republiki Łotewskiej na nabycie akcji ziścił się 10 czerwca 2014 r. W związku z tym, że spełniły się wszystkie warunki zawieszające nabycia Akcji AAS Balta, określone w umowie sprzedaży zamknięcie transakcji nastąpi 30 czerwca 2014 r., podano również.

Zarząd PZU powziął także informację o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji Lietuvos Draudimas AB od RSA, w postaci uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego.

"Nabycie akcji Lietuvos Draudimas AB jest nadal uzależnione od spełnienia się pozostałych warunków zawieszających, tj.: (i) uzyskania decyzji Banku Litwy zgodnie z właściwymi przepisami prawa litewskiego; oraz (ii) uzyskania zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub litewskiego organu antymonopolowego (w zależności który z organów będzie właściwy w sprawie)" - głosi komunikat.

Wreszcie, zarząd PZU powziął informację o spełnieniu się warunku zawieszającego określonego w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa, dotyczącej nabycia aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S przez PZU Lietuva z PZU SA jako gwarantem kupującego, tj. uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego.

Obok przedsiębiorstwa, PZU Lietuva nabędzie również zbiór wszystkich umów ubezpieczeniowych podpisanych lub przejętych przez Codan Forsikring A/S w dacie zamknięcia transakcji, przy czym przeniesienie tych umów ubezpieczeniowych jest uzależnione od spełnienia się następujących warunków zawieszających: (i) zamknięcia sprzedaży przedsiębiorstwa; oraz (ii) uzyskania zgody duńskiej komisji nadzoru finansowego na przeniesienie zbioru tych umów ubezpieczeniowych, podano również.

Grupa PZU informowała w drugiej połowie kwietnia, że podpisała z Royal & Sun Alliance Insurance plc umowy zakupu trzech ubezpieczycieli działających w krajach bałtyckich za łączną kwotę 258 mln euro, podała spółka. Grupa ma zapłacić ok. 180 mln euro za Lietuvos Draudimas AB, ok. 48 mln euro za AAS Balta i ok. 30 mln euro za estoński oddział Codan Forsikring A/S.

>>> Czytaj też: Akcjonariusze PZU zdecydują 17 VI o wypłacie 54 zł dywidendy na akcję