PZU uzyskało zgodę Komisji Finansowej i Rynków Kapitałowych Republiki Łotewskiej na nabycie akcji AAS Balta, poinformowało PZU.

„Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 10 czerwca 2014 r. powziął informację o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży Akcji AAS Balta zawartej w dniu 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc,(...) jako sprzedawcą i PZU SA jako kupującym, tj. uzyskaniu decyzji Komisji Finansowej i Rynków Kapitałowych Republiki Łotewskiej na nabycie Akcji AAS Balta"- czytamy w komunikacie.

Tydzień temu PZU uzyskało zgodę łotewskiego urzędu antymonopolowego na nabycie akcji w spółce AAS Balta od Royal & Sun Alliance Insurance pl. Tym samym musi jeszcze uzyskać zgodę na tę transakcję od ukraińskiego organu antymonopolowego.

Wcześniej PZU informowało, że ziszczenie się wszystkich warunków zawieszających powinno nastąpić do 17 października 2014 r.

Grupa PZU informowała w drugiej połowie kwietnia, że podpisała z Royal & Sun Alliance Insurance plc umowy zakupu trzech ubezpieczycieli działających w krajach bałtyckich za łączną kwotę 258 mln euro, podała spółka. Grupa ma zapłacić ok. 180 mln euro za Lietuvos Draudimas AB, ok. 48 mln euro za AAS Balta i ok. 30 mln euro za estoński oddział Codan Forsikring A/S.

PZU odnotowało 3.293,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 3.255,18 mln zł zysku rok wcześniej. Składka przypisana brutto Grupy PZU sięgnęła 16.480,00 mln zł w 2013 r. wobec 16.243,13 mln zł rok wcześniej.