"Koncern utrzymuje silne zaangażowanie w segmencie poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Konsekwentnie prowadzone są prace poszukiwawcze w Polsce. Orlen Upstream realizuje obecnie 11 odwiert poszukiwawczy w gminie Mełgiew, na terenie powiatu świdnickiego. W przypadku pozytywnych wyników analiz próbek skał z otworu Lublin-OU1, wykonany zostanie krótki test produkcyjny. Jego analiza wraz z interpretacją zgromadzonych danych geologicznych umożliwi zaplanowanie dalszych działań mających na celu dokumentację potencjalnego złoża" - czytamy w komunikacie.

"W drugiej połowie roku Orlen Upstream zamierza wykonać także kolejny horyzontalny odwiert w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w miejscowości Nowy Stręczyn. W III kwartale 2014 r. planowane jest też poddanie wielostopniowemu szczelinowaniu hydraulicznemu poziomego odcinka otworu Stoczek-OU1K" - napisała dalej spółka.

Strategia Orlenu na lata 2014-2017 w segmencie wydobycia w Polsce zakłada, że konsekwentnie prowadzone będą poszukiwania gazu i ropy oraz prace zmierzające do dostosowania technologii wydobywczej do specyfiki niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w naszym kraju. Planowane jest także dalsze zwiększanie wydobycia w Kanadzie do 16 tys. boe/dziennie oraz wzrost zasobów 2P do poziomu 53 mln boe w roku 2017.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły 113,85 mld zł w 2013 r.

Reklama

>>> Czytaj też: Gaz łupkowy: PKN Orlen planuje przynajmniej trzy odwierty poszukiwawcze w 2014 r.