W I poł. 2014 liczba klientów usług TV wzrosła o 3,0 proc. r/r do 720 tys., podano w komentarzu do wyników.

Liczba klientów 3P (internet, TV i VoIP) zwiększyła się w tym okresie o 22,0 proc. r/r do 383 tys., podano także.

Według szacunków Orange Polska, penetracja usług dostępu szerokopasmowego do internetu w populacji wzrosła do 18,9% na koniec czerwca br. z 18,6% rok wcześniej. Całkowita liczba łączy szerokopasmowego internetu jest szacowana na 7,27 mln wobec 7,17 mln rok wcześniej, zaś udział ilościowy Orange Polska spadł w tym okresie odpowiednio do 31,5% z 32,3%.

Zgodnie z szacunkami telekomu, całkowita liczba linii stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce na koniec I półrocza 2014 r. była wyższa o 0,6% względem końca 2013 r.

>>> Czytaj też: Zysk netto Orange Polska wzrósł do 94 mln zł w II kw. 2014 r.

Reklama

"Oznacza to, że w porównaniu z I półroczem 2013 r. (wzrost o 0,7% względem grudnia 2012 r.) rynek ten rósł wolniej. W znacznym stopniu jest to wynik popularyzacji mobilnego dostępu do internetu, który w zależności od opcji cenowej, może mieć zarówno charakter substytucyjny względem Internetu stacjonarnego jak i komplementarny" - czytamy w raporcie spółki.

Poziom penetracji stacjonarnym dostępem szerokopasmowym w populacji Polski na koniec czerwca 2014 r. wyniósł 18,9% wobec 18,8% na koniec 2013 r., podał także Orange Polska.

"Według szacunków Grupy, wartość rynku usług stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu wzrosła w I półroczu 2014 r. o 1,5% w stosunku do I półrocza 2013 r., podczas gdy w roku ubiegłym analogiczny wzrost wynosił 6,0%. Tempo wzrostu wartości rynku było wyższe niż tempo wzrostu ilości dostępów - to przede wszystkim wynik wzrostu średniego miesięcznego ARPU, co wynika z widocznego zjawiska migracji klientów na wyższe prędkości przy stopniowym zwiększaniu ARPU z usługi, przy równoczesnym zwiększaniu ARPU na klienta poprzez dosprzedaż dodatkowych usług" -napisano dalej w materiale.

Telekom zwraca też uwagę, że "nie maleje" presja konkurencyjna ze strony operatorów telewizji kablowych (CATV), których udział w rynku konsekwentnie rośnie - jest szacowany na ok. 32,9% w ujęciu ilościowym i na ok. 31,2% w ujęciu wartościowym (w II kw. 2014 r.), wobec 31,7% udziału ilościowego i 29,9% w wartości rynku w analogicznym okresie 2013 r.

"Wzrost udziału CATV jest wynikiem popularności ofert pakietyzowanych, których sprzedaż opiera się na silnej pozycji operatorów kablowych na rynku telewizyjnym. Jest to związane również z możliwościami CATV w zakresie oferowania wyższych prędkości dostępu do internetu bez podnoszenia cen, co wpływa na wzrost średnich prędkości łączy, jak również oczekiwań klientów w tym zakresie" - tłumaczy Orange.

Przychody Orange z usług telefonii stacjonarnej spadły o 8,6 proc. r/r w I półr.

Przychody Orange Polska z usług telefonii stacjonarnej spadły o 8,6% r/r do 2.806 mln zł w I poł. 2014 r., podał operator.

Przychody z samego dostępu wąskopasmowego spadły o 14,1% r/r do 1.027 mln zł, zaś z dostępu wąskopasmowego, TV i VoIP zmniejszyły się o 0,7% do 836 mln zł.

Jednocześnie liczba stacjonarnych łączy głosowych (rynek detaliczny) spadła o 5,1% r/r do 4,63 mln.

"Na wskaźniki dotyczące segmentu stacjonarnego w dalszym ciągu pozytywnie wpływało łączenie produktów w pakiety oraz konwergencja. Ewolucja liczby klientów telefonii stacjonarnej uległa dalszej poprawie: utrata łączy netto została ograniczona do -52 tys. w II kw. 2014 wobec -56 tys. w I kw. 2014 oraz -95 tys. w II kw. 2013" - czytamy w komentarzu.

Detaliczne ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej spadło w I półr. br. o 5,8% r/r do 42,1 zł, zaś ARPU z usług dostępu szerokopasmowego, telewizji i VoIP zwiększyło się w tym okresie o 0,8% r/r i wyniosło 60,4 zł, podał też telekom.

Według szacunków Orange Polska, na koniec czerwca 2014 r. penetracja telefonią stacjonarną w Polsce wynosiła 22,5% wobec 23,0% na koniec grudnia 2013 r.

"Główną przyczyną spadku była rosnąca popularność usług mobilnych. W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach, w których rozwój telefonii komórkowej rozpoczął się przy niskiej penetracji telefonii stacjonarnej, telefonia komórkowa jest w dużej mierze usługą substytucyjną wobec telefonii stacjonarnej. Trend spadkowy dotyczy także linii oferowanych w ramach regulowanych usług hurtowych (WLR i LLU)" - czytamy w raporcie spółki.