Zysk operacyjny wyniósł 4,01 mln euro wobec 6,67 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,57 mln euro w II kw. 2014 r. wobec 36,89 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2014 r. spółka miała 5,03 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,62 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 54,66 mln euro w porównaniu z 68,95 mln euro rok wcześniej. EBITDA wyniosła 9,35 mln euro wobec 12,13 mln euro rok wcześniej.

Silvano Fashion Group jest producentem i dystrybutorem bielizny damskiej na rynkach wschodnich pod marką Milavitsa. Od 2007 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.