Altus zwróci się do GE Capital o wyjaśnienia w tej sprawie i rozważy podjęcie odpowiednich kroków prawnych, poinformowało TFI w komunikacie. Jednocześnie Altus TFI nie rezygnuje z celu, jakim jest akwizycja innego TFI na polskim rynku.

„Zarząd Altus TFI jest zaskoczony komunikatem Banku BPH, gdyż rozmowy dotyczące nabycia BPH TFI były prowadzone przez Altus TFI od dłuższego czasu z przedstawicielami GE Capital, umocowanymi i odpowiedzialnymi za proces sprzedaży akcji BPH TFI posiadanych przez podmioty z grupy GE, którzy jeszcze niedawno potwierdzali wolę kontynuowania procesu sprzedaży i dalszych rozmów z Altus TFI" – podała spółka w komunikacie.

Altus poinformował, że zarząd zwróci się do GE Capital o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących intencji i zamiarów grupy GE, jakie towarzyszyły prowadzonym rozmowom. Po analizie otrzymanych informacji Zarząd Altus TFI rozważy podjęcie dalszych działań i ewentualnych kroków prawnych.

„Jednocześnie zarząd Altus TFI informuje, że zgodnie z celami emisji i informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym prowadzi prace zmierzające do nabycia innego TFI i tym samym aktywnego uczestnictwa w procesie konsolidacji rynku TFI w Polsce" – czytamy także.

Zarząd Altus TFI podtrzymuje również deklaracje zawarte w prospekcie, że w przypadku niedokonania akwizycji TFI do końca III kwartału 2015 roku dokona skupu akcji własnych, w którym to skupie nie będą uczestniczyli dotychczasowi akcjonariusze.

Reklama

Bank BPH poinformował dziś w komunikacie, że podjął decyzję o odstąpieniu od zbycia akcji BPH TFI. Bank podał, że decyzja ta jest "efektem przeprowadzonego w ostatnich miesiącach przeglądu ofert inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji BPH TFI, z których żadna nie okazała się optymalna z punktu widzenia banku w oparciu o ocenę kryteriów branych pod uwagę przez bank oraz zmienioną perspektywę banku wobec uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych transakcji". Bank podał, że przy podejmowaniu decyzji uwzględniono warunki makroekonomiczne i regulacyjne oraz zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych, a także perspektywy rozwoju BPH TFI w najbliższych latach.

Niespełna miesiąc temu prezes Altus Piotr Osiecki informował, że spółka chce jeszcze w tym roku sfinalizować przejęcie jednego TFI o aktywach rzędu 3-5 mld zł, a Towarzystwo prowadzi intensywne rozmowy z kilkoma TFI, ale mniej niż z pięcioma. Osiecki podkreślał wówczas, ze Altus jest zdecydowany, by do finalizacji rozmów z jednym z nich doprowadzić jeszcze w tym roku.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Na koniec lipca zarządza aktywami o wartości 5,17 mld zł.