Bumech odnotował 0,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 3,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,25 mln zł wobec 7,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,84 mln zł w II kw. 2014 r. wobec 50,31 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2014 r. wyniósł 0,16 mln zł wobec 3,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. ZWG posiada 18,67% udziałów w kapitale zakładowym Bumechu.