PKM Duda

Polski Koncern Mięsny Duda odnotował 8,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2014 r. wobec 9,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Cedrob złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Polskim Koncernem Mięsnym Duda, podał Urząd. >>>>

Polski Koncern Mięsny Duda zawarł z Raiffeisen Bank Polska umowy zapewniające limity kredytowe na kwotę do 83 mln zł w celu refinansowania zadłużenia kredytowego wynikającego z wraz ze zmianą struktury długu, podała spółka. "Nowa umowa finansowania zawarta między spółką i RBP przewiduje udzielenie spółce kredytu inwestycyjnego na kwotę 50 mln zł, przyznanie limitu obrotowego na łączną kwotę 26,5 mln zł oraz limitu na transakcje na rynku terminowym w wysokości 6,5 mln zł. Łączne suma limitów kredytowych przyznanych spółce wynosi 83 mln zł" - czytamy w komunikacie. Kredyt inwestycyjny został udzielony do końca 2019 r. i zakłada spłatę zadłużenia w kwartalnych ratach po 2,5 mln zł przez 5 lat z pierwszą ratą spłaty przypadającą na 31 marca 2015 r. Kredyt inwestycyjny ma być przeznaczony na refinansowanie zadłużenia w ramach kredytów, które zostały udzielone spółce w 2009 r. w ramach postępowania naprawczego i układu z bankami-wierzycielami.

Polski Koncern Mięsny Duda chce po zakończeniu wezwania Cedrobu na jego akcje i do końca bieżącego roku przedstawić średnioterminowy plan rozwoju grupy, poinformował prezes Dariusz Formela. "Wezwanie nie jest dla nas niespodzianką. Pracowaliśmy na to ostatnie kilkanaście miesięcy. Jest to ukoronowanie i jednocześnie nowe otwarcie. W kwestii kierunków rozwoju - dyskusja odbędzie się po zakończeniu wezwania, ale nowy plan średnioterminowy na kolejne trzy lata chcemy przedstawić do końca roku" - powiedział Formela podczas konferencji prasowej.

Erbud

Erbud odnotował 8,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2014 r. wobec 2,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Qumak

Qumak odnotował 4,02 mln zł jednostkowego zysku netto w I połowie 2014 r. wobec 4,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Qumaka wynosi obecnie 501 mln zł, z czego 195 mln zł przypada na bieżący rok, a 306 mln zł na lata kolejne, w zdecydowanej większości na 2015 rok. Spółka jest zadowolona z jego struktury i liczy na jego powiększenie o ok. 170 mln zł dzięki zakładanym zwycięstwom w przetargach, w których bierze aktualnie udział, poinformował prezes Paweł Jaguś.>>>>

Capital Park

Capital Park odnotował 8,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 46,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Inventum TFI

Inventum TFI odnotowało 3,25 mln zł jednostkowej straty netto w I połowie 2014 r. wobec 1,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1708 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 1098 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pomimo dobrych wyników finansowych w I półroczu 2014 r., Polska Grupa Energetyczna (PGE) będzie kontynuować proces redukcji kosztów i poprawę efektywności, poinformował prezes Marek Woszczyk.>>>>

TVN

TVN odnotował 115,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 29,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa TVN spodziewa się dalszego szybkiego rozwoju brokera reklam telewizyjnych Premium TV, poinformował dyrektor finansowy TVN John Driscoll. >>>>

Enea

Enea odnotowała 416,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 158,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kopex

Kopex odnotował 58,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2014 r. wobec 12,10 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PZU

PZU odnotowało 959,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 837,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PZU przedstawi w listopadzie nową strategię do 2020 roku, która będzie zawierała również cele finansowe. Grupa nie planuje rewolucji w biznesie ubezpieczeniowym, nie rezygnuje z dalszych akwizycji na rynku zdrowotnym w kraju i zakupu ubezpieczyciela za granicą, poinformował prezes Andrzej Klesyk. "Zarząd pracuje nad strategią na 6 następnych lat, którą nazywamy roboczo 2020. Zostanie przedstawiona w listopadzie razem z wynikami kwartalnymi" - powiedział Klesyk podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że nowa strategia nie przyniesie rewolucji w działalności ubezpieczeniowej, ale jej ważnym elementem będzie położenie większego nacisku na satysfakcję klientów.

PZU zanotowało wzrost zysku netto o 2,7% w skali roku do 1,72 mld zł w I półroczu. Na wynik netto pozytywnie wpłynął lepszy o 40% r/r wynik z inwestycji, poinformowali przedstawiciele PZU.>>>

PZU wspólnie z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) pracuje nad zmianami w prawie, dzięki którym zarówno PZU, jak i inni ubezpieczyciele mogliby przeprowadzać emisję długu podporządkowanego, poinformował członek zarządu Przemysław Dąbrowski. "Pracujemy z KNF nad zmianą przepisów, aby to było możliwe do przeprowadzenia. W maju stopy były niskie i podjęliśmy decyzję o emisji długu senioralnego. Emisja doszła do skutku w lipcu, miała wartość 500 mln euro i uzyskaliśmy bardzo niską marżę 85 pkt bazowych. Jesteśmy dodatkowo zadowoleni, bo był to najniższy kupon w historii rynku obligacji korporacyjnych w naszym regionie "- powiedział Dąbrowski podczas konferencji prasowej. Zaznaczył, że celem tej emisji było zbudowanie benchmarku i wykorzystanie dobrej sytuacji na rynku długu korporacyjnego w Europie.

Pekaes

Pekaes odnotował 7,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2014 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Marvipol

Marvipol odnotował 29,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2014 r. wobec 10,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wiceprezes ds. finansowych Marvipolu Paweł Szymański zrezygnował z pełnienia funkcji ze względów osobistych, podała spółka.>>>>

MFO

MFO odnotowało 2,68 mln zł zysku netto w I połowie 2014 r. wobec 1,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Alior Bank, Pelion

Alior Bank zawarł warunkową umowę zbycia 100% udziałów spółki Polbita, operatora sieci 258 drogerii działających pod marką Natura, na rzecz CEPD N.V., spółki zależnej Pelionu, podał bank. W związku z tą transakcję Alior utworzy odpis aktualizujący wycenę zbywanych aktywów w kwocie 38 mln zł, który będzie miał wpływ na zysk netto za III kw. w wysokości 31 mln zł, podano także. >>>>

PZ Cormay

Rada nadzorcza PZ Cormay odwołała prezesa Tomasza Tuorę i powołała na jego miejsce Janusza Płocicę - w latach 2005-2014 prezes Zelmera, podała spółka. Drugim członkiem zarządu został Wojciech Suchowski. >>>>

Termo-Rex

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) postanowiła wprowadzić z dniem 2 września w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki Termo-Rex, podała giełda. >>>>

Elektrotim

Elektrotim, który po I półroczu zanotował 2,6 mln zł straty netto, zamierza ją z nawiązką odrobić w drugiej połowie roku. Skonsolidowana sprzedaż ma być zbliżona do uzyskanej w 2013 r., poinformował agencję ISBnews prezes spółki Andrzej Diakun.>>>>

Procom System z grupy kapitałowej Elektrotimu może trafić na giełdę nie wcześniej niż w 2016 r., poinformował agencję ISBnews prezes Elektrotimu Andrzej Diakun. >>>>

Unibep

Unibep podpisał ze spółką PKB Inwest Budowa umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa dwóch budynków handlowo-usługowych w ramach parku handlowego przy al. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. Wartość kontaktu to ok. 9,9 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest wykonanie 'pod klucz' dwóch budynków handlowo-usługowych parku handlowego o łącznej powierzchni sprzedaży do 4.000 m2. W budynkach o łącznej powierzchni użytkowej ok. 6 tys. m2 zlokalizowanych będzie 14 lokali usługowych i handlowych. Kubatura obydwu budynków to łącznie ok. 40 tys. m3. Inwestycja obejmuje również elementy małej architektury i otoczenia oraz instalacje wewnętrzne" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji inwestycji to II kwartał 2015 r. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, podano również.

Polimex

Grzegorz Koczorek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Gospodarcze i Biznesowe A i D Grzegorz Koczorek wycofał wniosek o ogłoszenie upadłości Polimeksu-Mostostalu, obejmującej likwidację majątku, podał Polimex. Spółka poinformowała też, że inny wierzyciel - Renata Ceplin prowadząca działalność gospodarczą "SUFREMIX II Renata Ceplin" w Rumii złożyła wniosek o upadłość likwidacyjną Polimeksu. >>>>

Rank Progress

Rank Progress podpisał ze spółką należącą do Grupy Immofinanz - Klio Real - umowę sprzedaży znajdującej się w budowie "Galerii Piła" za 57,696 mln zł netto, podał deweloper. "Wskazana powyżej cena sprzedaży netto nieruchomości ulegnie w przyszłości podwyższeniu o opcjonalne dodatkowe wynagrodzenie zdefiniowane w umowie. Sposób ustalenia wysokości [tego] wynagrodzenia został zdefiniowany w umowie i zasadniczo jego wysokość będzie ustalona jako 40% z potencjalnego zysku z centrum handlowego ustalonego jako różnica pomiędzy: przyszłą wartością rynkową centrum handlowego a kosztem inwestycji, przy czym zarówno przyszła wartość rynkowa, jak i koszt inwestycji, w tym metody ich ustalania, zostały odpowiednio zdefiniowane w umowie" - czytamy w komunikacie.

Torpol

Torpol odnotował 4,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 4,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>