Udział rynkowy Neuki przekroczył 30% w I półroczu, plasując spółkę na pozycji lidera rynku. Daje to możliwość osiągania coraz lepszej marży na rynku.

Sucharski poinformował, że Neuca stara się maksymalnie przyspieszyć proces integracji z ACP Pharma.

"Z przyspieszonym harmonogramem są związane dodatkowe koszty, które pojawiły się w II kwartale. One okresowo obniżają nasz wynik, ale są to koszty zaplanowane i nie wpływają na realizację naszej prognozy. Chcemy ją utrzymać na poziomie 90 mln zł. Na pewno pomoże nam w tym rozwój marek własnych. W średnim horyzoncie przyspieszenie harmonogramu o pół roku, choć generuje większe koszty, pozytywnie wpłynie na osiągane wyniki"- powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

"Wcześniej mówiliśmy o integracji w okresie 18-24 miesiące. Dziś planujemy zakończenie integracji do końca tego roku. Korzyści powinny być już widoczne w naszych tegorocznych wynikach. W tym roku spodziewamy się 20 mln zł zysku i podobny poziom w przyszłym roku" - podkreślił.

Prezes poinformował, że koszty związane z integracją z ACP Pharma wyniosły 18 mln zł w II kwartale i spowodowały spadek zysku netto o 9% r/r do 47,1 mln zł. Dodał, że te koszty będą spadać w II półroczu, ale nie należy spodziewać się spektakularnego spadku kosztów, bo 150 pracownikom magazynów Neuca wypowiedziała umowę i będą się materializować głównie w IV kw. 2014 r.

"Nasza prognoza nie ulega zmianie. Te wyniki za I półrocze są bardzo mocno zbliżone do planu, i ten potencjał, który chcemy uzyskać w II półroczu pozwoli zrealizować ten wynik" - podkreślił Sucharski.

Prezes dodał, że osiągnięcie ponad 30% udziałów rynkowych daje spółce szanse na negocjowanie lepszych warunków od partnerów biznesowych i zwiększanie marży.

"Bardzo duże znaczenie ma fakt uzyskania ponad 30% udziałów rynkowych. To pozawala uzyskiwać przewagę, jeśli chodzi o uzyskiwanie dobrej marży na rynku. Przed integracją z ACP mieliśmy prawie 30% udziałów rynkowych, a nasza prognoza udziałów w sierpniu to ok. 30,5%" - powiedział Sucharski.

W II kw. marża spadła do 8,9% wobec 9,7% rok wcześniej ze względu na zmianę ustawy i konsolidację ACP Pharma, która ma niższą marżę od Neuki.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 052,07 mln zł w I półr. 2014 r. wobec 2 950,32 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 41,89 mln zł wobec 62,81 mln zł zysku rok wcześniej.