Pierwotnie najtańszą ofertę złożyło konsorcjum hiszpańskiej Obrascon Huarte Lain (OHL) i czeskiej OHL ZS (95,32 mln zł brutto). Wykonawca ten, podobnie jak ośmiu innych, został jednak wykluczony z postępowania. Ostatecznie GDDKiA oceniała dwie oferty. Druga należała do Dragados i była warta 108,92 mln zł.

Budimex z partnerem zadeklarowali 22-miesięczny termin wykonania i 10 lat gwarancji na wykonane prace.

Obwodnica miasta Międzyrzecz to odcinek drogi krajowej nr 3 o długości 6,5 km z dwoma węzłami drogowymi, które będą umożliwiały wjazd i wyjazd z miasta oraz połączenie ze wszystkimi pozostałymi drogami. Do użytku oddawana jest jezdnia wschodnia, docelowo przewiduje się przekrój dwujezdniowy oraz budowę trzeciego węzła na połączeniu z drogą wojewódzką nr 137.