Dom Maklerski WDM odnotował 5,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 r. wobec 4,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,24 mln zł wobec 8,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 205,96 mln zł w I półroczu 2014 r. wobec 368,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I półroczu 2014 r. wyniosła 0,59 mln zł wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej.

DM WDM, jedyny dom maklerski z centralą we Wrocławiu, koncentruje swoją działalność w dwóch obszarach. Pierwszym jest wprowadzanie spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek regulowany) oraz NewConnect (rynek alternatywny), pre-IPO oraz emisje wtórne spółek publicznych. Drugim obszarem są inwestycje na rynku niepublicznym i publicznym. Działalność inwestycyjna rozwijana jest w trzech obszarach: private equity, wierzytelności i nieruchomości.