Zysk operacyjny wyniósł 3,20 mln zł wobec 22,90 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,50 mln zł w I poł. 2014 r. wobec 92,20 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2014 r. wyniósł 7,20 mln zł wobec 16,70 mln zł straty rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości jest spółką holdingową. Do spółek grupy należą m.in. Warszawski Holding Nieruchomości, Agroman, Intraco, Budexpo, Dalmor i Wrocławskie Centrum Prasowe. PHN zadebiutował na warszawskiej giełdzie w lutym 2013 r.