"Podmiotem nabywającym akcje jest spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., będąca spółką zależną od Boryszewa. Ogłoszenie wezwania nastąpiło w związku z zamiarem przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w związku z zamiarem zniesienia dematerializacji akcji spółki Hutmen" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie planowane jest niezwłoczne złożenie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Hutmen i umieszczenia w porządku jego obrad uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji oraz uchwał w przedmiocie zmian Statutu, w szczególności w zakresie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

"Powyższe oznacza, że w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Hutmen uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki i udzielenia zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom formy dokumentu, akcje te zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym" - czytamy dalej.

W poniedziałek prezes Boryszewa Piotr Szeliga poinformował, że wezwanie na akcje Hutmena jest kolejnym krokiem w porządkowaniu grupy - wkrótce Boryszew poinformuje o następnych transakcjach, głównie dezinwestycjach. Według niego, z całego procesu sprzedaży części spółek oraz nieruchomości może uzyskać 200-300 mln zł, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój, w tym w nowe segmenty rynkowe.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.