Zapisy na oferowane przez Best obligacje serii K2 przekroczyły 500 tys. sztuk, tj. wielkość oferowanej puli, na dzień przed terminem zakończenia subskrypcji, podała spółka.

"W ramach drugiej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, Best zaoferował 500 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 50 mln zł. W czwartek, 16 października, liczba obligacji serii K2, na którą zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych papierów. Oznacza to, że zapisy złożone 16 i 17 października zostaną proporcjonalnie zredukowane" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, 16 października to tzw. dzień przekroczenia zapisów. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed tym dniem, a więc od 1 do 15 października włącznie, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami (alokacja 100%), podano również.

"Cieszymy się, że podobnie jak w przypadku kwietniowej emisji, także tym razem publiczna oferta obligacji Best spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych, a popyt przekroczył podaż papierów. Ze wstępnych informacji wynika, że liczba złożonych zapisów na obligacje serii K2 może przekroczyć liczbę zapisów na obligacje serii K1, na które zapisało się 988 inwestorów" - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

O ostatecznych wynikach oferty publicznej obligacji serii K2 spółka poinformuje po przydziale zaplanowanym na poniedziałek, 20 października.

Obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin debiutu na Catalyst to 13 listopada 2014 r.

Obecna oferta obligacji jest drugą realizowaną przez Best w ramach uchwalonego w lutym br. publicznego programu o łącznej wartości do 300 mln zł. Dotychczas spółka sprzedała obligacje serii K1 (45 mln zł), a oferuje obecnie obligacje serii K2 (50 mln zł).

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.