Zysk operacyjny wyniósł 11,91 mln zł wobec 9,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 115,16 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 107,00 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2014 r. spółka miała 25,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,80 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 335,46 mln zł w porównaniu z 320,26 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2014 r. wyniósł 21,50 mln zł wobec 37,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności.