Zysk operacyjny wyniósł 167,32 mln euro wobec 167,01 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 239,33 mln euro wobec 236,73 mln euro rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 858,03 mln euro w I-III kw. 2014 r. wobec 857,80 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2014 r. wyniósł 120,75 mln euro wobec 116,94 mln euro zysku rok wcześniej.

Krka Group to słoweńska firma farmaceutyczna. W kwietniu 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.