Zysk operacyjny wyniósł 1,65 mln zł wobec 5,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,16 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 15,29 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 5,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 35,25 mln zł w porównaniu z 50,94 mln zł rok wcześniej.

Presco Group jest jednym z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.