ZM Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania dokonały wykupu wszystkich tj. 17.780 obligacji na okaziciela serii C o terminie zapadalności 4 grudnia 2014 roku i wartości nominalnej 1.000 zł każda, poinformowała spółka. „Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji oraz obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, poprzez przekazanie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej wykupionych obligacji na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A" – czytamy w komunikacie.

Skarbiec TFI

Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI, według stanu na dzień wyceny 30 listopada 2014r. wyniosła 15 007,8 mln zł, poinformowała spółka. „Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 353,6 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 094,0 mln zł, łącznie: 3 447,6 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 11 437,0 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 123,2 mln zł"- czytamy w komunikacie.
Według stanu na 30 listopada 2014 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 32 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 13 funduszami dedykowanymi.

Grupa Duon, AMB Energia

Zgodnie z podpisaną w listopadzie br. umową inwestycyjną, Grupa Duon sfinalizowała transakcję przejęcia AMB Energia - jednej z największych w Polsce sieci sprzedaży energii elektrycznej do przedsiębiorstw, realizowanej na zasadach TPA, podała spółka. >>>>

SMS Kredyt Holding

SMS Kredyt Holding wyemituje nie więcej niż 5.000 dwuletnich obligacji serii AJ o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Dniem przydziału obligacji będzie 17 grudnia 2014 roku, zaś terminem wykupu 30 listopada 2016 r., poinformowała spółka. >>>>

Quality All Development

Quality All Development - Fundusz Kapitałowy dokonał przydziału 1.020 sztuk obligacji serii E w ramach subskrypcji prywatnej po cenie 1 tys. zł za jedną obligację. Papiery zostały objęte przez 8 inwestorów, poinformowała spółka. >>>>

BGŻ SFIO

Wartość aktywów zgromadzonych przez klientów korzystających z możliwości inwestycji w BGŻ SFIO oraz w ramach doradztwa inwestycyjnego przekroczyła wartość 200 mln zł na koniec listopada 2014 r., poinformował Bank BGŻ. >>>>

Comarch

Comarch został wybrany przez belgijskiego operatora telefonii komórkowej BASE na partnera do wdrożenia platformy Next Generation Performance Management, podała spółka. >>>>

Qumak

Qumak zawarł umowę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym (IMiGW -PIB), której przedmiotem jest zainstalowanie automatycznych systemów pomiarowych na potrzeby meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego na lotniskach w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Gdańsku, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi łącznie 24,4 mln zł brutto. >>>>

W Investments

Fundusze venture capital WinQbator oraz WinVentures wsparły finansowo projekt Probello - innowacyjną platformę internetową dedykowaną usługom związanym z urodą i zdrowiem, poinformowała zarządzająca funduszami Małgorzata Walczak. >>>>

Grupa Tauron

Grupa Tauron wyemitowała na rynku niemieckim piętnastoletnie niezabezpieczone obligacje imienne o wartości 168 mln euro, podał Tauron. >>>>

Wärtsilä

Wärtsilä Finland OY (Wärtsilä) złożyła do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) odwołanie od treści ogłoszenia przetargowego PGNiG Termika na modernizację Elektrociepłowni Żerań, poinformował wiceprezes Wärtsilä Power Plants ds. rynku europejskiego i afrykańskiego Risto Paldanius. >>>>

Grupa Inpro

Grupa kapitałowa Inpro w listopadzie 2014 r. zrealizowała przedsprzedaż na poziomie 28 umów (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto), podała spółka. Po jedenastu miesiącach br. grupa podpisała 387 umów netto (wobec 377 rok wcześniej) oraz wydała 237 lokali. >>>>

Bank Pekao

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (SKOK Kopernik) przez Bank Pekao, poinformowała Komisja. Pekao przejmie Kasę, której aktywa stanowią 0,2% aktywów banku, 22 grudnia br. >>>>

Capital Park

Oferta publiczna obligacji Capital Park o łącznej wartości 65 mln zł, kierowana do inwestorów indywidualnych, rozpoczęła się dzisiaj i potrwa do 19 grudnia, podała spółka. >>>>

4fun Media

Oferta publiczna obligacji serii A 4fun Media zostaje przedłużona do 19 grudnia 2014 r., poinformowała spółka. Pierwotnie spółka zaplanowała emisję obligacji na okres pomiędzy 17 listopada a 5 grudnia 2014 roku. >>>>

Orbis

Orbis zawarł z NDI Apartamenty umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,65 ha, położonej w Gdańsku przy ul. Jelitkowskiej, naprzeciwko hotelu Novotel Marina, poinformowała spółka. Łączna cena wyniosła 10,72 mln zł netto. >>>>