Aż 88 proc. Polaków w wieku ponad 15 lat wykorzystuje telefon komórkowy, a 58 proc. ma dostęp do internetu, wynika z badania Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Ankieta pokazała także, że 44 proc. użytkowników telefonów komórkowych posiada smartfona (wobec 11,7 proc. w 2011 r.).

"Najczęściej wykorzystywane są telefony komórkowe - posiada je 88 proc. badanych. Telefon stacjonarny jest podłączony w 23 proc. gospodarstw domowych, a z dostępu do internetu (niezależnie od rodzaju łącza) korzysta 58 proc. osób. W przypadku 42 proc. badanych jest to dostęp stacjonarny, natomiast 15 proc. osób korzysta z internetu mobilnego" - czytamy w raporcie.

Średnia opłata za internet stacjonarny i mobilny dla klientów indywidualnych w 2014 r. wyniosła 53 zł. Użytkownicy telefonów komórkowych ponosili koszty od 35 zł (na kartę) do 58 zł (abonament). Miesięczne wydatki na telefon stacjonarny wynosiły średnio 51 zł, podano również.

W grupie klientów indywidualnych powyżej 50 roku życia z usługi telefonii ruchomej korzystało 89 proc. osób. Blisko połowa (48 proc.) respondentów wskazała również, że posiada dostęp do Internetu. Najrzadziej wykorzystywaną usługą w tej grupie wiekowej w badanym okresie był telefon stacjonarny; penetracja tą usługą była jednak wyższa niż w populacji ogólnej i wyniosła 40 proc. Z kolei 52 proc. spośród badanych w tej grupie nie korzystało z komputera.

Klienci instytucjonalni, podobnie jak klienci indywidualni, korzystają najczęściej z telefonii ruchomej. W 2014 r. 89 proc. firm poddanych badaniu wskazało na posiadanie tej usługi. Również Internet cieszył się dużą popularnością wśród instytucji. 80% z nich deklarowało korzystanie z takiej usługi. Ponad 50% firm posiadało także telefon stacjonarny, wskazuje UKE.

W grupie tej opłaty za korzystanie z usług wahały się w zależności od wielkości firmy (zatrudnienia). Za internet stacjonarny firmy musiały w 2014 r. zapłacić od 85 zł (1-9 pracowników) do 216 zł (50 i więcej pracowników). Usługa telefonii stacjonarnej wiązała się z jeszcze wyższymi kosztami. Najmniejsze przedsiębiorstwa ponosiły wydatki na poziomie 150 zł, a największe 916 zł. Najwyższe koszty generowała jednak telefonia ruchoma. Opłaty za tę usługę wahały się od 187 zł (przedsiębiorstwa zatrudniające 1-9 pracowników) do aż 1261 zł (przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników).

Inne wnioski z badania UKE wskazują, że w przeciągu ostatnich czterech lat znacznie wzrósł odsetek osób posiadających telefon typu "smartfon". W 2011 r. stanowili oni 11,7 proc. wszystkich użytkowników telefonów komórkowych. W 2014 r. ich udział wzrósł do 44 proc.

Od 2012 r. zwiększa się także odsetek osób korzystających z usług telefonicznych w roamingu. 63 proc. badanych, którzy wyjeżdżali za granicę, stwierdziło w 2014 r., że korzystali z tego typu usługi. W 2012 r. odsetek ten był niższy o 9 pkt. proc.

Analiza preferencji konsumentów została dokonana na podstawie raportów z badań klientów indywidualnych wykonanych w latach 2011-2014. W każdym z analizowanych lat badanie obejmowało reprezentatywną grupę ok. 1600 osób w wieku 15 lat i więcej i odbywało się metodą wywiadu bezpośredniego.

>>> Czytaj też: Grecja znów trzęsie rynkami. Giełda nurkuje, trwa wyprzedaż obligacji