Sąd zdecydował o umorzeniu likwidacyjnych postępowań upadłościowych Polimeksu-Mostostalu, wniesionych przez wierzycieli spółki: Interbau i Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest, podała spółka.

Jednocześnie Polimex poinformował, że 13 stycznia odbędzie się rozprawa w sprawie o ogłoszenie upadłości Polimeksu z wniosku wierzyciela - Elektron-Inwestycje.

"Zarząd (...) powziął informację o postanowieniu sądu rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 11 grudnia 2014 roku o umorzeniu postępowania upadłościowego z wniosku wierzyciela spółki – Interbau sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kąpielowa 30, 30-698 Kraków, obejmującego likwidację majątku wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego" - czytamy w komunikacie na temat pierwszego postępowania.

W drugim przypadku spółka powzięła informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 11 grudnia 2014 roku o umorzeniu postępowania upadłościowego z wniosku wierzyciela Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest, obejmującego likwidację majątku wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika w postaci ustanowienia zarządu przymusowego.

>>> Czytaj też: Grupa Polimeksu ma list intencyjny na prace w rafinerii Total w Antwerpii

"Postanowienie nie jest prawomocne. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, postanowienie uprawomocni się po upływie 7 dni od dnia doręczenia wierzycielowi oraz Spółce, o ile w tym terminie nie zostanie złożone zażalenie" - podano w obu przypadkach.

Jednocześnie Polimex poinformował, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wyznaczył na dzień 13 stycznia 2015 r. termin rozprawy w sprawie o ogłoszenie upadłości Polimeksu z wniosku wierzyciela - firmy Elektron-Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.