„Wskutek aktualnego osłabienia złotego raty kredytowe wzrosną o 10-15%. Będzie to bolesne dla kredytobiorców, jednak nie spowoduje skokowych problemów z regulowaniem rat. Zarówno dla kredytobiorców, jak i sektora bankowego poważne zagrożenie niesie deprecjacja złotego 30-40% powyżej 5 zł za franka. Taki czarny scenariusz ma obecnie w naszej ocenie niewielkie szanse realizacji" – powiedział Borys ISBnews.

Dyrektor podkreślił, że historycznie jakość walutowych kredytów mieszkaniowych w PKO BP pozostaje dobra pomimo tego, iż kurs szwajcarskiej waluty wzrastał. W jego ocenie, po decyzji banku centralnego Szwajcarii o rezygnacji z minimalnego kursu CHF wobec EUR i wczorajszym bardzo silnym umocnieniu franka szwajcarskiego wobec złotego jest jeszcze za wcześnie na jednoznaczną ocenę jakiegokolwiek wpływu tej sytuacji na poziom odpisów.

Na koniec trzeciego kwartału ub. roku w segmencie detalicznym kredyty walutowe w portfelu kredytów mieszkaniowych stanowiły 27,9%.

Borys podkreślił, że wzrost kursu franka oznacza, że sektor bankowy musi w krótkim terminie zdobyć do około 8 mld zł dodatkowej płynności na zabezpieczenie instrumentów finansujących kredyty walutowe, jednak banki są w stanie bez większego problemu zdobyć te środki.

SBC zaskoczył wczoraj rynki finansowe, rezygnując z minimalnego kursu CHF wobec EUR, co spowodowało m.in. spadki na giełdach oraz dużą przecenę walut, w tym złotego. SBC obniżył także przedział dla trzymiesięcznej stopy LIBOR CHF o 50 pb do -1,25%/-0,25% z -0,75%/0,25% wcześniej.

Współczynnik wypłacalności PKO BP wyniósł 12,7% na koniec III kw. 2014 r. (Core Tier 1: 11,5%)

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 244,45 mld zł na koniec III kw. 2014 r. wobec 199,23 mld na koniec 2013 r.