Wzrost odnotowano także w kategoriach: "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" - o 6,1 proc., "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach" (tj. głównie sklepy wielkopowierzchniowe) - o 5,0 proc. oraz "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" - o 4,8 proc.

Spadki (w ujęciu r/r) odnotowano w działach: "paliwa stałe, ciekłe i gazowe" - o 8,8 proc., "meble, RTV, AGD" - 3,3 proc. r/r, "pojazdy samochodowe, motocykle, części" - o 3,1 proc. oraz "pozostałe" - o 2,6 proc. r/r.

Ogółem, sprzedaż detaliczna w grudniu wzrosła o 1,8 proc. r/r (wobec oczekiwanych 2,2 proc. wzrostu).