Zgodnie ze strategią Grupy PZU na lata 2015-2020, udział składki z działalności zagranicznej w PZU będzie do 2020 roku wyższy niż 8 proc. Chce być wśród trzech największych spółek pod względem składki przypisanej brutto w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Strategia zakłada identyfikację atrakcyjnych pod kątem rentowności lub możliwości restrukturyzacyjnych, potencjalnych celów akwizycji.

PZU chce w 2020 roku mieć ponad 11,5 proc. udziału w rynku TFI, mierzonego udziałem aktywów klientów zewnętrznych PZU w aktywach rynku TFI z wyłączeniem aktywów niepublicznych.

PZU planuje ponad 650 mln zł przychodów z opieki medycznej w 2020 r.

Grupa chce też do 2020 r. osiągnąć udział w rynku majątkowym na poziomie powyżej 35 proc. (łącznie PZU i Link4). Udział PZU w rynku ubezpieczeń na życie do 2020 roku ma wzrosnąć do ponad 43 proc. (udział w składce regularnej).

Szczegóły strategii PZU ma podać na konferencji prasowej w środę o godzinie 10.00.