Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1880 PLN za euro, 3,6977 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,9795 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,038% w przypadku papierów 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło wychowanie wzrostowego trendu z ostatnich 3-sesji. Zgodnie z wczorajszym założeniem rynek ustabilizował się po teście okolic 4,1620 PLN za euro. Zakładać można, iż ostatnie wzrosty polskiej waluty były generalnie pochodną ogłoszenia programu QE przez EBC, co wsparło wyceny walut krajów rynków wschodzących. Od połowy stycznia złoty umocnił się o 18 gr. wobec euro, co powoduje, iż część graczy zdecydowała się zrealizować zyski przed zakończeniem posiedzenia RPP. W trakcie dzisiejszej sesji rozpocznie się 2-dniowe posiedzenie RPP. Decyzja Rady będzie dzisiaj kluczowym wydarzeniem najbliższych 48-godzin, chociaż najprawdopodobniej stopy utrzymane zostaną na poziomie 2,00%. To czego możemy się jednak spodziewać to przygotowanie „gruntu” pod marcowe cięcie, które bazować będzie na publikacji nowych prognoz makroekonomicznych. W szerszym ujęciu nastroje wokół polskiej waluty pozostają jednak optymistyczne w wyniku działań podjętych przez EBC i wątpliwym jest, aby jutrzejsze zakończenie posiedzenia RPP zmieniło ten układ.

Podczas dzisiejszej sesji MF poda wartość podaży na czwartkową aukcję długu (oczek. 3-5 mld PLN). Szeroki rynek śledzić będzie jednak publikacje dot. inflacji PPI w Strefie Euro oraz popołudniowe wskazania z USA.

Z rynkowego punktu widzenia możliwym jest, iż wczorajszy test okolic 4,16 PLN za euro wygeneruje lekki ruch powroty w kierunku 4,19 PLN. Również koszyk BOSSA PLN dotarł obecnie do lokalnego oporu, który ogranicza dalsze zwyżki, co dodatkowo wspiera scenariusz lekko spadkowej stabilizacji przed RPP. W przypadku CHF/PLN oraz USD/PLN obserwujemy lokalną stabilizację bazującą na ograniczeniu zmienności na rynkach bazowych.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.