Boruta-Zachem odnotował wzrost rzeczowych aktywów trwałych z 6,1 mln zł do 16 mln zł po czterech kwartałach 2014 r., w związku z realizacją inwestycji w produkcję biosurfaktantów, podczas gdy przychody operacyjne wzrosły o 5,2% r/r do 19,7 mln zł, podała spółka.

„W 2014 r. udało nam się zrealizować trzy główne cele biznesowe: rozwój działalności podstawowej i zwiększenie sprzedaży, debiut na NewConnect oraz przygotowanie infrastruktury pod uruchomienie linii produkcyjnej biosurfaktantów. Koszty związane z przygotowaniem inwestycji i debiutem na rynku New Connect sięgnęły ponad 0,5 mln zł i obciążyły wynik finansowy za 2014 r. Warto tutaj podkreślić, że gdyby nie inwestycje i koszty związane z upublicznieniem spółki, zysk na sprzedaży byłby o 40% wyższy niż w 2013 r. Podjęte w roku 2014 wysiłki na rzecz rozwoju Boruty-Zachem znajdą odzwierciedlenie w wynikach finansowych za 2015 r." - powiedział wiceprezes spółki Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.

Oprócz inwestycji w produkcję biosurfaktantów, Boruta-Zachem skupia się obecnie także na przygotowaniach do planowanego na drugą połowę roku debiutu na rynku regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na 16 lutego zwołano NWZA, podczas którego akcjonariusze zdecydują o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A spółki do obrotu na tym rynku, podano również.

Przychody operacyjne Boruty-Zachem wzrosły o 5,2% r/r i sięgnęły 19,7 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży był porównywalny do roku ubiegłego, a zysk na sprzedaży zmniejszył się do 0,38 mln zł.

Zysk operacyjny na koniec 2014 r. wyniósł 0,43 mln zł. Był on obciążony odpisami na wartość zapasów oraz dodatkowymi rezerwami na odprawy emerytalne i rentowe. Jego wartość wynika także z rozwiązania układu zbiorowego pracy oraz zmniejszenia rezerw na przyszłe zobowiązania pracownicze.

Jak zaznaczono, w 2014 r. spółka poniosła również wysokie koszty finansowe, które sięgnęły 0,2 mln zł, których głównym składnikiem były ujemne różnice kursowe związane ze znacznym umocnieniem się dolara, w którym spółka rozlicza się za import surowców. W konsekwencji zysk netto Boruty-Zachem na koniec 2014 r. wyniósł 0,19 mln zł.

Boruta-Zachem S.A. działa w trzech obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów oraz prowadzi działalność badawczo rozwojową w zakresie innowacyjnych rozwiązań chemicznych do prac nad nowymi produktami. Boruta-Zachem SA posiada zakłady produkcyjne w Bydgoszczy i Zgierzu.