MNI odnotowało 3,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 0,40 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,92 mln zł wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,73 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 71,50 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 3,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,75 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 174,96 mln zł w porównaniu z 232,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 2,43 mln zł wobec 1,10 mln zł straty rok wcześniej.

W skład Grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.