AB SA odnotowało 40,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku obrotowego 2014 /2015 (od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2014 r) wobec 34,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 57,80 mln zł wobec 49,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3572,61 mln zł w I półr. roku obrachunkowego 2014/2015 wobec 2892,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półr. roku obrachunkowego 2014/2015 wyniósł 30,98 mln zł wobec 28,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB należy do grona 10 dystrybutorów w Europie o najwyższych realizowanych przychodach. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. Jest liderem w regionie CEE. Obok ugruntowanej już pozycji na rynku sprzętu IT, Grupa AB z sukcesem prowadzi dystrybucję elektroniki użytkowej, dostarcza rozwiązania e-commerce, umacnia pozycję w zakresie dystrybucji AGD i zabawek, a także dostarcza usługi logistyczne i finansowe, które uzupełniają i uatrakcyjniają ofertę handlową firmy. AB SA jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.