Złoty wyceniany jest następująco: 4,1571 PLN za euro, 3,7108 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,8759 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,206% w przypadku papierów 10-letnich.

Początek nowego tygodnia na rynku złotego upłynął pod znakiem dyskontowania impulsów z szerokiego rynku. Handel głównie skupiał się na parze EUR/PLN, która reagowała na wycenę euro na zestawieniu EUR/USD. W konsekwencji lekkie umocnienie euro w trakcie sesji europejskiej przełożyło się na nieznaczny wzrost na EUR/PLN. Ciężko było jednak o mocniejsze zmiany rynkowe, gdyż inwestorzy czekają przede wszystkim na zakończenie rozpoczynającego się dziś posiedzenia RPP. Oczekuje się, iż Rada zdecyduje się na obniżenie stóp o 25pb. bazując na najnowszej projekcji makroekonomicznej. Scenariusz ten jest już wstępnie zdyskontowany przez rynek stąd jedynie mocniejszy ruch lub wyraźnie gołębi komunikat mogłyby wpłynąć na rynki. W kraju otrzymaliśmy odczyt przemysłowego indeksu PMI za luty, który spadł do 55,1 pkt. wobec oczekiwanych 54,7 pkt. Mogliśmy zatem mówić o nieznacznie lepszym wskazaniu, które potwierdza ożywienie w przetwórstwie przemysłowym. W konsekwencji maleje prawdopodobieństwo mocniejszego ruchu (np. 50pb.) ze strony RPP, a najbardziej realny scenariusz zakłada obniżenie stóp o 25pb. i przejście w stan „wait&see”. W szerszym ujęciu inwestorzy na PLN wyczekują jutrzejszego zakończenia posiedzenia RPP, natomiast w kolejnych dniach uwaga uczestników rynku skupiona będzie na zbliżającym się rozpoczęciu programu QE w wykonaniu EBC.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest bardziej znaczących wydarzeń makroekonomicznych w kraju. Na szerokim rynku po wczorajszej serii publikacji PMI również mamy pewne „wyciszenie” na poziomie danych. Wartymi uwagi są jedynie wskazania dot. inflacji PPI w Strefie Euro oraz sprzedaży detalicznej w Niemczech. Niemniej wraz z ogłoszeniem QE przez EBC waga wskazań ze Strefy Euro chwilowo spadła.

Z rynkowego punktu widzenia układy techniczne na PLN nie uległy większej zmianie, choć w przypadku EUR/PLN potwierdzona została strefa wsparci na 4,15-4,16. W przypadku USD/PLN przenieśliśmy się na wyższe zakresu powyżej lokalnego oporu na 3,7058 PLN. Kurs CHF/PLN pozostaje stabilny.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.