Zysk operacyjny wyniósł 5,67 mln zł wobec 3,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,22 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 66,49 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2014 r. spółka miała 25,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 236,38 mln zł w porównaniu z 196,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniosła 39,18 mln zł wobec 0,02 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.