Tegoroczny wzrost budżetu Armii Ludowo-Wyzwoleńczej jest najniższy od pięciu lat. Od 2010 roku Pekin znacząco zwiększył finansowanie wojska, jednak analitycy wskazują, że oficjalne dane są niższe niż faktyczne sumy wydawane przez armię. Różnica może wynosić kilkadziesiąt miliardów dolarów. Najwięcej na wojsko przeznaczają Stany Zjednoczone. To ponad 600 mld dolarów. Trzecia jest Rosja.

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza liczy 2,2 mln żołnierzy w służbie czynnej.