"Zarząd JHM Development oświadcza, że będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2015 na poziomie 20-30% zysku netto" - czytamy w komunikacie.

JHM Development odnotował 6,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,02 mln zł w 2014 r. wobec 62,84 mln zł rok wcześniej. Zysk netto w ujęciu jednostkowym wyniósł odpowiednio: 2,58 mln zł wobec 1,02 mln zł.

Zysk za 2013 r. został wcześniej w całości przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Realizuje inwestycje na terenie województwa mazowieckiego, jest operatorem Centrum Hal Targowych Marywilska 44. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.